Các khâu cần thiết trong thiết kế in ấn

Thiết kế in ấn là một khâu không hề đơn giản, buộc người chịu trách nhiệm thiết kế phải có sự hiểu biết và xử lý tốt công việc. Và để làm tốt công việc của mình, bạn cần phải có những kỹ năng sau:

cac-khau-can-thiet-trong-thiet-ke-in-an-1
Các khâu cần thiết trong thiết kế in ấn.

1. Lên kế hoạch: Đừng quên rằng việc xuất phim (hoặc ghi bản), phơi bản, in và thành phẩm sẽ mất rất nhiều thời gian. Các máy in đều làm việc với một lịch dày đặc, các tờ in phải có thời gian để khô và nếu chế bản gặp sự cố, nó phải mất rất nhiều thời gian để mọi việc trở lại trật tự.

2. Kiểm tra lỗi: Tốt nhất bạn phải là người tự kiểm tra lỗi cho tất cả các tài liệu của mình.

3. Trapping: trapping là kỹ thuật dùng để giảm thiểu sai số chồng màu trong quá trình in. Trapping vừa là kỹ năng vừa là nghệ thuật. Đừng đánh giá thấp công việc này, đôi khi nó sẽ làm cho bạn phải trả giá.

4. Phần mềm (Software): Những phần mềm ứng dụng quen thuộc của nhà in như: PageMaker, QuarkXpress, Illustrator, Freehand, CorelDraw, Photo-shop, Indesign. Mặt khác hãy nên sử dụng các phần mềm ứng dụng cho đúng tác vụ, chẳng hạn như sử dụng PageMaker hoặc QuarkX-press cho công việc dàn trang. Illustrator, Freehand.

5. Đặt tên file: Để tránh những vấn đề khó khăn cần phải đổi tên file hoặc không thể đọc được, không nên đặt tên file dài quá 25 ký tự, sử dụng dấu gạch dưới thay vì dùng khoảng trắng nếu bạn muốn phân tách các từ trong tên file. Đừng bao giờ bắt đầu hoặc kết thúc tên file với khoảng trắng, dấu / hoặc hoặc dấu : trong tên file. Tránh việc dung nhiều hơn một dấu chấm (.) trong tên file.