Categories
Kỹ thuật in ấn

Cách cài đặt USB cho máy cắt chỉ có cổng COM

Quy trình cài đặt USB cho máy cắt chỉ có cổng COM được tiến hành như sau:

Chuẩn bị cáp RS232 chuyển từ COM sang USB (cáp này được bán tại các cửa hang máy vi tính) như hình sau:

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-1

Đầu tiên ta mở disc driver cho chạy chương trình:

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-2

Chọn đúng loại cáp cần cài đặt:
Nhấn vào

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-3

Cho chạy files cài đặt.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-4

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-5

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-6

Quá trình cài đặt driver cho cáp xong.

Chúng ta ra ngoài desktop Click chuột phài và biểu tượng My Computer:

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-7

Chọn Manage.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-8

Chọn Device Manager.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-9

Chọn Posts (COM & LPT ).

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-10

Click chuột phải vào Communications Post (COM1) —> Chọn Disable.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-11

Sau khi cài đặt Driver cho cáp USB trên máy xuất hiện thêm một cổng kết nối Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3).
Click chuột phải chọn Properties.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-12

Chọn Tab Port Settings –> Flow control –> Chọn Xon/Xoff.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-13

Chọn lại cổng COM1  chọn OK.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-14