Cách cài đặt USB cho máy cắt chỉ có cổng COM

Quy trình cài đặt USB cho máy cắt chỉ có cổng COM được tiến hành như sau:

Chuẩn bị cáp RS232 chuyển từ COM sang USB (cáp này được bán tại các cửa hang máy vi tính) như hình sau:

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-1

Đầu tiên ta mở disc driver cho chạy chương trình:

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-2

Chọn đúng loại cáp cần cài đặt:
Nhấn vào

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-3

Cho chạy files cài đặt.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-4

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-5

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-6

Quá trình cài đặt driver cho cáp xong.

Chúng ta ra ngoài desktop Click chuột phài và biểu tượng My Computer:

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-7

Chọn Manage.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-8

Chọn Device Manager.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-9

Chọn Posts (COM & LPT ).

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-10

Click chuột phải vào Communications Post (COM1) —> Chọn Disable.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-11

Sau khi cài đặt Driver cho cáp USB trên máy xuất hiện thêm một cổng kết nối Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3).
Click chuột phải chọn Properties.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-12

Chọn Tab Port Settings –> Flow control –> Chọn Xon/Xoff.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-13

Chọn lại cổng COM1  chọn OK.

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-chi-co-cong-com-14