Các lưu ý khi thiết lập thuộc tính tài liệu thiết kế in ấn

Thiết lập thuộc tính tài liệu in ấn là một kỹ năng cơ bản trong kỹ thuật thiết kế in ấn mà bạn cần phải biết. Sau đây là một số điều mà bạn lưu ý khi thiết lập thuộc tính tài liệu.

cac-luu-y-khi-thiet-lap-thuoc-tinh-tai-lieu-thiet-ke-in-an-1

1. Kích thước trang

Kích thước trang (khổ thành phẩm): phải thiết lập chính xác kích thước trang tài liệu (khổ thành phẩm) theo yêu cầu của khách hàng và cũng đã thiết lập khoảng cắt xén cho các trang tài liệu, nên thiết lập một trị số thống nhất ví dụ như 5mm chẳng hạn.

2. Font true type của Corel Draw

Bạn hạn chế sử dụng font true type của các phiên bản Corel cũ (ví dụ 3.0 chẳng hạn).

3. Vấn đề về việc chọn font trên thanh thuộc tính font (type style menu)

Đối với máy Macintosh, đừng chọn font theo cách này mà nên chọn theo tên của nó. Việc chọn một thuộc tính font không tồn tại có thể gây rắc rối cho bạn khi bạn nhận được font trên ấn phẩm in không hoàn toàn giống với ý bạn muốn (ví dụ bạn chọn thuộc tính bold (đậm) nhưng bạn có thể nhận được thuộc tính italic (nghiêng) chẳng hạn nếu thuộc tính bold bạn chọn không có trong font chữ).

4. Font outline

Bạn tránh sử dụng các thuộc tính outline từ QuarkXpress và các chương trình ứng dụng khác.

5. Hạn chế chuyển hệ điều hành

Nên tránh chuyển văn bản từ hệ điều hành này sang hệ điều hành khác nếu thật sự không cần thiết (ví dụ từ Mac sang PC hay ngược lại), điều này có thể gây một số khó khăn và một vài thay đổi, thậm chí với các font có cùng tên.

6. Thiết lập màu sắc cho văn bản

Đừng thiết lập màu sắc cho các văn bản có co chữ quá nhỏ (nhỏ hơn co 8pt) nhiều hơn hai màu để tránh vấn đề khó khăn khi in chồng màu các đối tượng quá nhỏ.